Bescherming van je persoonsgegevens

Ont-ra-feld neemt de privacy van je persoonlijke gegevens zeer serieus. Hieronder vind je informatie over hoe wij omgaan met de persoonlijke gegevens die wij verzamelen via ons contactformulier.

Welke gegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen de volgende persoonlijke gegevens wanneer u ons contactformulier invult:

- Naam en e-mailadres

Wanneer we een lessenreeks starten, verzamelen we ook uw adres en telefoonnummer. 

In voorkomend geval de naam van de organisatie of het bedrijf waaraan gefactureerd wordt.

In het geval van de taaltrainingen verzamelen we de naam van het kind, de naam, het e-mailadres, adres en telefoonnummer van de ouders of verantwoordelijke voor het minderjarig kind.

Waarom verzamelen wij deze gegevens?

Wij gebruiken deze gegevens alleen om uw e-mails te beantwoorden en je te voorzien van de gevraagde informatie.

Het telefoonnummer hebben we nodig tijdens de lessenreeksen om u te kunnen verwittigen indien er geen tijd meer is om per e-mail te verwittigen dat de les/taaltraining niet kan doorgaan. Tijdens de jeugdkampen moeten we de ouders/voogd of de opgegeven derde kunnen bereiken in geval van nood.

Rechtsgrond voor verwerking

De verwerking van je gegevens is gebaseerd op uw toestemming. Door het invullen van het contactformulier geeft u ons toestemming om uw gegevens te verwerken met als doel u te informeren.

Hoe lang bewaren wij je gegevens?

Wij bewaren je gegevens zolang als nodig is om uw vraag te beantwoorden. Wanneer we een lessenreeks op gebied van taaltraining en/of bijlessen aangaan, dan bewaren we de gegevens gedurende 2 jaar na het beëindigen van de lessenreeks. Voor de jeugdkampen bewaren we de gegevens gedurende 2 jaar na afloop van het kamp.

Jouw rechten

Volgens de GDPR- wetgeving heeft u het recht om:

- Toegang te krijgen tot de persoonlijke gegevens waarover we beschikken

- Verzoeken dat wij onjuiste persoonlijke gegevens verbeteren

- Verzoeken dat wij uw persoonlijke gegevens verwijderen

- Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens

- Vragen dat wij de verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken en uw  toestemming voor de verwerking ervan in te trekken

 

Als u één van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via sophie@ont-ra-feld.be of de contactinformatie hieronder:

 

Sophie Kellaert

sophie@ont-ra-feld.be

Landbouwstraat 141

2800 Mechelen