Bijlessen

 Boekhouden en economie

Je geeft aan waar je het moeilijk mee hebt en we starten dan met een aanpak op jouw maat. Je bepaalt zelf hoeveel lessen je wenst te nemen.

Ik ben de DJ, jij vraagt de platen aan en ik zorg ervoor dat ze afgespeeld worden. Met andere woorden, ik ben er voor je. 

Hoe kan ik je het beste helpen? Waar loopt het niet vlot?

We overlopen altijd samen het volgende:

 • Zijn je nota’s volledig?
 • Is de basis begrepen (soms kan de student het juiste antwoord geven zonder het in eigen woorden te kunnen uitleggen)?
 • Waar ondervind je moeilijkheden bij het oplossen van de oefeningen?
 • Kan je de hoofdzaken van de bijzaken onderscheiden?
 • Kan je goed schematiseren? Maak je overzichtelijke mindmaps? 
 • Zijn er voor jou veel “moeilijke woorden” (het vakjargon)?
 • Bijvoorbeeld voor economie: kan je de transfer van de leerstof uit het handboek naar de actualiteit maken?

Pijnpunten bij studenten hoger onderwijs en universiteit:

 • Weet je wat of professor van je verwacht? Weet je welke leerstof je moet kennen?
 • Zie je de structuur en de logische opbouw van de cursus?
 • Begin je te snel aan de oefeningen (zonder eerst de onderliggende theorie te beheersen)?
 • Hoe, waar, wanneer en met wie studeer je?

We stellen dan een planning op en maken afspraken. Het is erg belangrijk om je grondig voor te bereiden op de volgende les en om de oefeningen te maken die je krijgt. Zo komen eventuele moeilijkheden al aan het licht en kunnen we die onmiddellijk oplossen.

Ik doen dit al jaren zo en met succes. Dat durf ik te beweren!

Prijzen en e-mailadres vind je op de contactpagina.

 Taaltraining Duits / Bijles Duits

Duits is een fantastische taal, veel leerlingen haken spijtig genoeg veel te snel af.

Ik ben veel in Duitsland en kan je de Duitse taal en cultuur wat beter leren kennen vooraleer we met de taal aan de slag gaan.

Een taal leer je door eerst te luisteren en daar begin ik dan ook altijd mee.

De grammatica behandel ik uitgaande van de gesproken taal en dan wordt er veel geoefend zowel mondeling als schriftelijk. 

Examencomissie

Ik heb zelf materiaal voor de vakken Duits, economie voor de derde graad ASO en TSO. Voor Duits heb ik ook zelf veel oefeningen ontwikkeld en verzameld. 

Voor het mondeling gedeelte heb ik veel authentiek materiaal gebaseerd op de vereisten in de fiche en ik leer je spreken!

Je kan al eens kijken bij de downloads (niveau A1 en A2).