Heeft u nog vragen? 

Prijzen:

bijlessen: 40 € per uur

taaltraining Nederlands aan bedrijven: 65 € per uur (exclusief transportkosten)

Ont-ra-feld
Landbouwstraat, 141
2800 Mechelen

BE 0777 325 237